Konsultacje społeczne ws. przebiegu linii szybkich kolei CPK
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 03.11.2022 r.
konsultacje-spoleczne.jpg
   W dniu 24 listopada br. (czwartek) od godziny 17.00 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szpetalu Górnym (ul. Szkolna 1) odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Fabianki w sprawie planowanych wariantów przebiegu linii szybkiej kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 
Organizatorem spotkania jest firma IDOM, która na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o opracowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu pn.: "Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. węzeł CPK – Płock -Włocławek".

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji studialnej wraz ze wskazaniem rekomendowanego wariantu w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.
 
Obecnie konsultowanych jest 5 wariantów przebiegu tzw. szprych szybkiej kolei na odcinku Płock-Włocławek, w tym Podwariant W6A, który jako jedyny zakłada przebieg linii kolejowej przez obszar Gminy Fabianki. 
 
Z przebiegiem poszczególnych wariantów linii szybkich kolei CPK można zapoznać się na stronie:
 
CPK Konsultacje Społeczne 
 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Fabianki do licznego udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych, w tym do uczestnictwa w spotkaniu w dniu 24 listopada br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym.
 
Na bieżąco można wypełniać i składać ankiety konsultacyjne, które w wersji papierowej wyłożone są w sekretariacie Urzędu Gminy Fabianki (II piętro, pokój nr 26).
 
Ankiety można również przesyłać drogą elektroniczną: Formularz konsultacyjny

Odsłon: 440