Strona główna arrow Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 31.03.2020 r.

Deklaracja dostępności Strona internetowa Gminy Fabianki

Urząd Gminy Fabianki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminy Fabianki oraz do aplikacji mobilnej BLISKO.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-12-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • - pliki nie są dostępne cyfrowo;
 • - brak odpowiedniej struktury dla artykułów;
 • - obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;
 • - zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo;
 • - brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Rybka
 • E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 • Telefon: 54 251 72 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Fabianki
 • Adres: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki
 • E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 • Telefon: 54 251 72 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki

Dostęp do budynku umożliwia wejście główne zlokalizowane od strony frontowej na poziomie chodnika. Budynek wyposażony jest w klatkę schodową zlokalizowaną przy wejściu głównym. Klatka schodowa wyposażoną jest w windę. Obok schodów usytuowane jest wejście do windy dla osób niepełnosprawnych. Winda umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku. Winda wyposażona jest w przyciski z alfabetem Braille’a. Dodatkowo zainstalowany jest w wyświetlacz wskazujący dane piętro. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na pierwszym piętrze. W budynku są szerokie korytarze, które umożliwiają swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Obok budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Urząd nie posiada tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Fabianki prowadzi następujące aplikacje mobilne:
• Aplikacja BLISKO (z serwisem SegreGO) w wersji dla systemu Andorid
• Aplikacja BLISKO (z serwisem SegreGO) w wersji dla systemu iOS
• Aplikacja BLISKO (z serwisem SegreGO) na Windows Mobile

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
•    Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
•    Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
•    Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta  z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
Aplikacja MOBIS {nazwa_aplikacji} jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
•    Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Dostosowanie systemu do dodawania alternatywnej treści oznacza wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
•    Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
•    Mapy oraz szlaki turystyczne w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki OpenStreetMap, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
Aplikacja Ekostrażnik jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
•    Grafiki dodawane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Dostosowanie aplikacji do dodawania alternatywnej treści oznacza wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.


Odsłon: 3052
 
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement